Czym jest złoto?


Złoto jest uniwersalnym pieniądzem, które od tysięcy lat jest akceptowalne jako zapłata za towary i usługi w niemal każdym zakątku świata. Znajduje się poza kontrolą rządów i banków centralnych jest więc jedyną "bezpieczną" walutą, która nie podlega dewaluacji. Złoto jest wiec bezpiecznym środkiem gromadzenia i przechowywania majątku nawet przez bardzo długi okres czasu.

Do ciekawych właściwości złota należy fakt, że charakteryzuje się ono stałą siłą nabywczą. Jest to cecha, której nie może osiągnąć jakakolwiek papierowa waluta. Dzieje się tak, gdyż z roku na rok zwiększana jest podaż pieniędzy papierowych o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent.Tymczasem podaż złota może wzrosnąć tylko w przypadku wykopania go spod ziemi. Roczne wydobycie złota nie przekracza 2,5 tysiąca ton, co więcej złoto się praktycznie nie zużywa, dlatego też cały kruszec jaki został pozyskany od początków dziejów jest dalej w obrocie.